📚What Is The Difference Between A Stock & ETF? (EXPLAINED)ETF stands for exchange traded fund, and just like a stock, it is traded on stock exchanges such as NYSE and NASDAQ. But unlike a stock, which focuses on …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!