Decentralized Exchange vs Centralized Exchange (Main Differences)Centralized exchanges act as middle men in order to facilitate trading on their platforms, In exchange for providing this service, intermediaries collect trading …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!