FIRST BITCOIN BANK Launched By Kraken Crypto Exchange & Tim Draper Holds XRPKraken exchange is launching a crypto bank in Wyoming and Dan Held states it’s the first Bitcoin Bank. Kraken Financial, the bank, will be regulated under a …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!