How to Transfer Bitcoin & Ethereum from Your Ledger Nano Device to a Cryptocurrency ExchangeTable of Contents Intro 0:20 Transfer from Ledger to Coinbase (Ledger Live Desktop) 1:43 Transfer from Ledger to Binance US (Ledger Live Desktop) 8:45 …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!