I tried a Crypto Trading Bot for 5 DaysSign up on Pionex for free: https://bit.ly/3DIivRw In this video I try day trading crypto by using a so called grid bot in the app Pionex. How much will this bot earn …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!