TradingView Strategy Alert Webhooks with Binance API, Heroku, Python, and Flaskhttps://www.tradingview.com/gopro/?offer_id=10&aff_id=22256 In this video, we write a basic PineScript Strategy that triggers webhook alerts. We then build a …

source

You May Also Like

About the Author: Admin

Đầu tư Crypto rủi ro cực kỳ cao, những dự án mình liệt kê ở trên mang tính chất tham khảo không phải lời khuyên đầu tư, a e đề phòng nếu rủi ro nhất có thể nhen!